Úvod

Vítejte na webu společnosti Vojtila Trans s.r.o.

Zajišťujeme linkovou autobusovou dopravu v Olomouckém kraji, v oblastech Olomouc, Přerov a Uničov. Nabízíme také zájezdovou dopravu pro školy, zájmová sdružení, sportovní oddíly aj. 

Pro informace ohledně změn v jízdních řádech prosíme navštivte záložku „Aktuality“ nebo přímo webové stránky Koordinátora Integrovaného Dopravního Systému Olomouckého Kraje (KIDSOK) a IDSOK.

Informační linka pro Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK)

Telefonní číslo 588 88 77 88. Zájemcům je k dispozici v pracovních dnech od 5 do 22.30 hodin.

Cestující se na lince dozvědí například podrobnosti o cenách a platnosti všech jízdních dokladů v IDSOK, seznámí se s KOMBIZÓNAMI a ověří si informace o tarifních zónách. Pracovníci linky jim také sdělí vše potřebné o žákovském a studentském jízdném, průkazech umožňujících slevy a uznávání dokladů při přestupování mezi osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy a městskou hromadnou dopravou.

Informace jsou staženy z webových stránek KIDSOK.